• Stop drogówka

Opis produkcji:

Program ukazuje codzienną pracę patroli policji drogowej. Kamera towarzyszy policjantom przy rutynowych kontrolach radarowych, kontrolach stanu technicznego pojazdów, na miejscach wypadków, przy zabezpieczaniu terenu po kolizjach, przy akcjach specjalnych jak pościgi czy blokady dróg. W każdym odcinku ukazane są najciekawsze interwencje. Zarejestrowane zdarzenia i kolizje stają się doskonałym pretekstem do refleksji nad ich przyczynami, popełnionymi błędami a w następstwie wnioskami nad sposobem ich uniknięcia.

W tych często nerwowych sytuacjach ujawnia się stosunek Polaków do prawa, kultura osobista kierowców, zróżnicowane reakcje – zarówno postawy butne, jak i skruszone. Program umożliwia również przyjrzenie się policjantom z innej perspektywy, ukazując co kryje się pod mundurem.

Emisja

Serial emitowany jest w TV4


„Stop drogówka”

„Stop drogówka”

„Stop drogówka”

„Stop drogówka”